ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  Ελληνκά - English 

Κατηγορίες Προϊόντων


28-01 Κανδήλι Νο0 Δικέφαλος Διχρ.

28-02 Κανδήλι Δικέφαλος Διχρ. Νο1

28-03 Κανδήλι Δικέφαλος Διχρ. Νο2

28-04 Κανδήλι Ανθάκι Διχρ. Νο1

29-01 Κανδήλι Σταυροί Διχρ. Νο1

29-02 Κανδήλι Σταροί Διχρ. Νο2

29-03 Κανδήλι Δίχρωμο Νο1

29-04 Κανδήλι Δίχρωμο Νο2

30-01 Κανδήλι Νο1 Ανθάκι Διχρ.

30-02 Κανδήλι Νο2 Ανθάκι Διχρ.

30-03 Κανδήλι Τρυπητό Νο0 Χορός

30-04 Κανδήλι Νο0 Τρυπητό

30-05 Κανδήλι Νο3 Τρυπητό
Κωδ. 19-2
31-01 Κανδήλι Κερκυραϊκό Νο1 Διχρ.

31-02 Κανδήλι Σπουτνικ Νο1

31-03 Κανδήλι Βυζαντινό Διχρ. Νο3

31-04 Κανδήλι Βυζαντινό Δικέφαλος Διχρ. Νο3

31-05 Κανδήλι Βυζαντινό Διχρ. Νο3

32-01 Κανδήλι Νο1 Τρυπητό Διχρ.

32-02 Κανδήλι Νο2 Τρυπητό Διχρ.

32-03 Κανδήλι Νο3 Τρυπητό Διχρ.

32-04 Κανδήλι Δίχρωμο Νο3

33-01 Κανδήλι Νο0 Δικέφαλος

33-02 Κανδήλι Νο1 Σταυροί

33-03 Κανδήλι Νο2 Κερκυραϊκό

33-04 Κανδήλι Νο2 Κερκυραϊκό Σμαλτάκι

34-04 Κανδήλι Βυζαντινό Νο1 Σταφύλι

35-01 Κανδήλι Βυζαντινό Νο1 Σταυρουδάκι

35-02 Κανδήλι Βυζαντινό Νο2 Σταυρουδάκι

35-03 Κανδήλι Βυζαντινό Νο1 Σμαλτάκι

35-04 Κανδήλι Βυζαντινό Νο2 Σμαλτάκι

35-05 Κανδήλι Βυζαντινό Νο3 Σμαλτάκι

36-01 Κανδήλι Κερκυραϊκό Νο1

36-02 Κανδήλι Κερκυραϊκό Νο1 Σμαλτάκι

36-03 Κανδήλι Κερκυραϊκό Νο2 Δικέφαλος Σκαλιστός

36-04 Κανδήλι Κερκυραϊκό Νο3 Δικέφαλος Σκαλιστός Σμαλτάκια

36-05 Κανδήλι Κερκυραϊκό Νο4 Δικέφαλος Σκαλιστός Σμαλτάκια